X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

Dobrovolníci

Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje bez nároku na odměnu pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům. Dobrovolnictví je využíváno příležitostně a je organizováno naší organizací. Dobrovolníci mají s  DS Loučka uzavřenou Smlouvu o výkonu dobrovolnické služby, která se řídí ustanoveními §5 Zákona o dobrovolnické službě a vnitřním předpisem o působení osob bez pracovně právního vztahu v DS Loučka. Dobrovolníkem může být osoba starší 15-ti let, schopná na základě svých vlastností, znalostí a dovedností vykonávat bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost podle zákona o dobrovolnické službě. Velmi důležitá je schopnost porozumění a empatie, spolehlivost a důvěryhodnost, bezúhonnost, trpělivost a takt.

Dobrovolník může vykonávat tyto základní činnosti:

 • doprovod uživatelů k lékaři, na vyšetření
 • společnost u lůžka, případně na procházkách
 • canisterapie, muzikoterapie, jiné terapie
 • duchovní útěcha
 • pomoc při společenských aktivitách
 • pomoc uživatelům při drobném úklidu
 • sezónní výzdoba prostor DS Loučka

Postup při sjednávání dobrovolnické služby

 1. Zájemce na základě vlastní iniciativy kontaktuje v prvé řadě personalistu nebo ředitele organizace. Personalista dojedná osobní setkání, na kterém dobrovolník vyplní osobní dotazník, předloží doporučení nebo osvědčení o absolvování odborných školení či kurzů, jsou mu předány základní informace o chodu organizace a potřebách klientů, je seznámen s obsahem Dohody o výkonu dobrovolné práce, Dohody o mlčenlivosti, Pravidly pro dobrovolnictví v organizaci s Etickým kodexem dobrovolníka.
 2. Personalista předá informace řediteli organizace, případně vedoucímu dotčeného úseku. Se zájemcem a ředitelem organizace domluví osobní pohovor, zajistí projednání a případné schválení na poradě vedení organizace.
 3. Po schválení vedením organizace je na osobním pohovoru za přítomnosti ředitele organizace, vedoucího daného úseku, personalisty a dobrovolníka dojednán termín počátku, doba trvání, náplň práce a povinnosti dobrovolníka i organizace.
 4. V určený den je oboustranně podepsána Dohoda o dobrovolné práci, Dohoda o mlčenlivosti, dobrovolník je poučen o zásadách Bezpečnosti práce a Požární ochrany a o vnitřních pravidlech organizace (Etický kodex zaměstnance, Domácí řád, atd.).

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.