X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

1. místo

v kategorii nepodnikatelský subjekt

Férový zaměstavatel
Zlínského kraje 2019

_________

Image is not available
Image is not available

Místo pro fyzickou svěžest
a psychickou pohodu

_________

Krásná příroda Vizovických vrchů v okolí našich zařízení
je pro to ideální prostředí.

Naši klienti jsou v dobrých rukou

_________

Všechny aktivity zajišťuje odborný zdravotnícký
a pečovatelský personál.

Z našich aktivit si vybere každý

_________

Snažíme se zajistit maximálně komplexní nabídku
fyzioterapeutických, masérských, kulturních
a společenských služeb a akcí.

previous arrow
next arrow
Slider

Postaráme se o důstojné stáří Vás nebo Vašich blízkých.

Pro naše klienty máme k dispozici hned dvě zařízení. Domov pro seniory slouží lidem nad 55 let, kteří mají omezenou míru soběstačnosti. Domov se zvláštním režimem zase lidem nad 25 let s chronickým duševním onemocněním. Na této stránce naleznete informace o obou zařízeních. Přepínat je lze tlačítky níže.

Smrt je přirozeným následkem života. Ať už přijde nečekaně nebo po dlouhé nemoci je to pro rodinu a přátele většinou těžká rána. Připravili jsme pro Vás stručný souhrn informací, které Vám snad alespoň částečně pomůžou zorientovat se v tom, co Vás nyní čeká.

Úmrtí na domově
Při podezření z úmrtí volá pracovnice zdravotnického úseku lékaře, který klienta prohlédne a pokud úmrtí potvrdí, vystaví tzv. ohledací list (o prohlídce mrtvého). Tělo zesnulého je dočasně převezeno do márnice DS. Zdravotnický personál informuje rodinu o úmrtí klienta. Na rodině je nyní zajištění pohřební služby. Osobní věci zemřelého zůstávají v zařízení, po úmrtí je musí vyzvednout někdo z příbuzných zesnulého (je dobré se předem ohlásit, osobní věci, matriční doklady a další dokumenty budou již připraveny)

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení
Při úmrtí v nemocnici vystaví ohledací list místní lékař a zemřelého obvykle převezou na patologii (pokud je nařízena pitva) a informují rodinu zesnulého (ne však domov pro seniory). Osobní věci zemřelého si musí vyzvednout někdo z  příbuzných zesnulého a to jak v nemocnici, tak na domově. Převoz mrtvého většinou vyřizuje pohřební služba.

Volba pohřebního ústavu
Je na Vás, abyste vybrali pohřební službu, která za vás udělá většinu dalších kroků, které si budete přát. Při rozhodování je dobré brát zřetel na místo bydliště a na to, jak na Vás zástupce pohřebního ústavu působí (jak se chová). Pohřební ústav po Vás bude chtít předložení občanského průkazu zesnulého a občanský průkaz vypravitele pohřbu (příp. i rodný list zesnulého – k dispozici u sociálních pracovnic v DS).

Volba obřadu
Nejčastěji jsou vypravovány 3 typy pohřbu:

 1. tiché zpopelnění bez obřadu
 2. rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným pohřbením do hrobu nebo zpopelněním (kremací) – v současnosti nejčastější způsob pohřbu, urnu je možné uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích nebo hrobech či doma
 3. pohřeb s uložením do rakve

Vyřizování na úřadech
Náročnou fází po úmrtí je také vyřizování na úřadech. Je dobré s pohřební službou dohodnout, jaké úkony za Vás zajistí a jaké nikoli. Před samotným obíháním úřadů doporučujeme na příslušný úřad nejdříve zavolat a zjistit, jaké dokumenty budete k vyřízení potřebovat.

Zpravidla se jedná o:

 • převoz mrtvého na místo konání smutečního obřadu
 • předání dokumentů na matriku:
  • pokud klient zemřel v nemocnici, rodina zajistí předání občanského průkazu, kopie rodného a oddacího listu zesnulého (k vyzvednutí u sociálních pracovnic)
   na matriku dle místa úmrtí
  • pokud klient zemře v DS, předává občanský průkaz a další matriční dokumenty
   na matriku pověřený pracovník DS Loučka
  • List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení
  • matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně
   na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak
 • předání řidičského průkazu zesnulého na příslušném dopravním inspektorátu
 • předání pasu zesnulého na oddělení pasů
 • předání kartičky zdravotní pojišťovny na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny
 • oznámení o úmrtí na poštu, pokud zemřelý pobíral důchod složenkou

Ze zákona máte nárok na pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy:

 • dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož
  i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila
  s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Potvrzení o vyřizování pohřbu Vám vystaví pohřební služba.

Dědické řízení
Dědické řízení zajišťuje příslušný soud, v jehož obvodu měl zesnulý (zůstavitel) naposledy bydliště, kde zůstavitel zanechal majetek.
Základem pro vypořádání dědictví mezi více dědici je soupis aktiv (vklady na vkladních knížkách, účtech u peněžních ústavů, členské podíly v družstvech, zůstatek hotovosti v trezoru u sociálních pracovnic, apod.) a pasiv dědictví přiměřené náklady pohřbu, dluhy zůstavitele). Soud vychází z listinných důkazů, shodných výpovědí účastníků, výslechu svědků i dalších důkazů.

Osobou pověřenou vypořádat dědictví je notář, který působí jako tzv. soudní komisař, za jehož práci mu náleží odměna, náhrada za promeškaný čas a náhrada hotových výdajů. Notář nejprve zjišťuje údaje o osobách dědiců a dědickém titulu, na jehož základě mají být dědici povoláni k dědění (ze zákona, v pozůstalosti), dále zda zůstavitel zanechal závěť, dědickou smlouvu, odkaz a její obsah. Notář se řídí dědickým právem. Pokud zůstavitel nezanechal majetek nebo majetek nepatrné hodnoty, dojde k zastavení řízení a majetek se může vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb (zpravidla dědictví do výše přiměřených nákladů na pohřeb). Nedojde-li k zastavení řízení, vyrozumí notář dědice o jejich dědickém právu a o možnosti odmítnout dědictví.

Konečnou fází řízení o dědictví je vydání usnesení, kterým soud:

 • potvrdí nabytí dědictví jednomu dědici
 • potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu
 • schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů
 • potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě.

Na základě tohoto usnesení vydá sociální pracovnice v DS dědici odpovídající dědictví. K vyřízení je třeba přinést originál usnesení (který si sociální pracovnice okopíruje) a občanský průkaz dědice.

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.