X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

1. místo

v kategorii nepodnikatelský subjekt

Férový zaměstavatel
Zlínského kraje 2019

_________

Image is not available
Image is not available

Místo pro fyzickou svěžest
a psychickou pohodu

_________

Krásná příroda Vizovických vrchů v okolí našich zařízení
je pro to ideální prostředí.

Naši klienti jsou v dobrých rukou

_________

Všechny aktivity zajišťuje odborný zdravotnícký
a pečovatelský personál.

Z našich aktivit si vybere každý

_________

Snažíme se zajistit maximálně komplexní nabídku
fyzioterapeutických, masérských, kulturních
a společenských služeb a akcí.

previous arrow
next arrow
Slider

Postaráme se o důstojné stáří Vás nebo Vašich blízkých.

Pro naše klienty máme k dispozici hned dvě zařízení. Domov pro seniory slouží lidem nad 55 let, kteří mají omezenou míru soběstačnosti. Domov se zvláštním režimem zase lidem nad 25 let s chronickým duševním onemocněním. Na této stránce naleznete informace o obou zařízeních. Přepínat je lze tlačítky níže.

Základní informace

Pro správnou volbu sociální služby je vhodné se seznámit se základními informacemi o poskytovaných sociálních službách Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace (zejména s veřejným závazkem, s popisem cílové skupiny, poskytovanými službami, apod.).

Domov pro seniory Loučka poskytuje dvě sociální služby, proto je důležité, abyste podali žádost do té konkrétní služby, kterou požadujete – domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Vaše žádost bude následně zařazena do evidence v dané sociální službě.

Tyto informace získáte:

 • prostřednictvím těchto webových stránek
 • v propagačních materiálech domova pro seniory
 • osobně na informativní schůzce se sociálními pracovnicemi s možností přímé prohlídky zařízení, podrobného vysvětlení veškerých podkladů potřebných k vyřízení žádosti, prostoru pro různé dotazy, včetně seznámení s nabídkou aktivizačních činností, s úhradami, s doporučeným seznamem věcí k nástupu a samotnou smlouvou o poskytování sociální služby
 • v telefonickém rozhovoru se sociální pracovnicí na tel. č. 577 006 935 nebo 605 426 625
 • prostřednictvím e-mailu: socialka1@dsloucka.czsocialka2@dsloucka.cz, či datové schránky: 8y9u567.

Jak zažádat o služby

Přijetí zájemce do zařízení předchází uplatnění žádosti, osobní návštěva žadatele v přirozeném prostředí, posouzení žádosti, zda žadatel spadá do cílové skupiny, vyhodnocení naléhavosti přijetí a zařazení či nezařazení do pořadníku čekatelů.

Žádost-o-poskytnutí-soc.-služby-DS-Loučka.pdf

Postup při podávání žádosti

 • Žádost o umístění do Domova pro seniory Loučka si můžete stáhnout na webových stránkách, tištěnou verzi najdete přímo v domově pro seniory na recepci, u sociálních pracovnic nebou ředitele zařízení.
 • Samotná žádost má dvě části. První část obsahuje údaje o zájemci o pobytovou sociální službu, druhá pak vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu.
 • Vyplněnou a podepsanou žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění odevzdá zájemce osobně, písemně či elektronicky sociální pracovnici. Pokud zájemce není schopen podpisu, žádost za něj podepíše blízká osoba nebo zákonný zástupce, která jedná v zájmu zájemce.
 • Žádost můžete odevzdat osobně u sociálních pracovnic, na recepci, zaslat poštou na adresu:Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
  Loučka 128
  Újezd u Valašských Klobouk, 763 25nebo prostřednictvím elektronické pošty e-mailem sociálním pracovnicím: socialka2@dsloucka.czsocialka1@dsloucka.cz.

Posuzování žádosti

 • Po doručení žádosti do DS Loučka bude Vaše žádost posouzena.
 • Nejprve Vás bude sociální pracovnice telefonicky kontaktovat ohledně sociálního šetření (osobní návštěvy žadatele). Následně je žádost posuzovaná lékařem. Na základě tohoto jednání je žádost doporučena (nedoporučena) k zařazení do pořadníku čekatelů. O této skutečnosti budete informováni písemně.
 • Žádost, která byla po provedeném sociálním šetření kladně posouzena, je zaevidována
  do evidence žadatelů o službu.
 • V případě, že žádost nebude zařazena do pořadníku pro nesplnění podmínek cílové skupiny zařízení, bude v dopise uveden důvod nezařazení do pořadníku a nabídneme Vám také alternativní řešení (zpravidla kontakt na odpovídající sociální službu).
 • Při obsazování volného místa se postupuje podle naléhavosti umístění v zařízení, přihlíží se k sociální situaci a zdravotnímu stavu uchazeče a data podání. Přednost má zájemce, kterému hrozí bezprostřední nebezpečí z důvodu zneužívání, týrání, sociálního vyloučení a ztráty domova nebo pečující osoby.
 • Žadatel má povinnost informovat o všech podstatných změnách, které mají vliv
  na posouzení žádosti (změny v kontaktech, v oblasti soběstačnosti, v zajištění potřebné pomoci, umístění v jiném zařízení aj.).

Doporučení

Pokud umístění zájemce spěchá, doporučujeme využít možnosti uplatnění žádosti ve více zařízeních sociálních služeb.

Nástup do zařízení

 • V případě uvolnění místa sociální pracovnice telefonicky kontaktuje žadatele a domluví s ním podrobnosti.
 • Žadatelé jsou do domova pro seniory přijímáni na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, která je uzavírána vždy písemně ve dvou originálech, jednu obdrží klient, druhá je uložena ve spisu klienta vedeného u sociálních pracovnic. Jsou v ní všechny náležitosti tak, jak si je předem zájemce a zařízení sjednají (úhrada, přesné místo ubytování). Uzavírá se na dobu (viz vzor). Při přijetí je nutné donést s sebou zdravotnickou dokumentaci, případně výpis ze zdravotnické dokumentace. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro zajištění správné ošetřovatelské péče.
 • Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze se souhlasem obou stran, a to formou písemných dodatků.
 • Podpisem smlouvy se klient zavazuje dodržovat Domácí řád.

Návrh-smlouvy-o-poskytování-sociální-služby-DS-Loučka.pdf
Domácí řád DS.pdf
Doporučený-senam-věci.pdf.pdf

Všechny soubory naleznete vždy na stránce dokumenty.

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.