X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

1. místo

v kategorii nepodnikatelský subjekt

Férový zaměstavatel
Zlínského kraje 2019

_________

Image is not available
Image is not available

Místo pro fyzickou svěžest
a psychickou pohodu

_________

Krásná příroda Vizovických vrchů v okolí našich zařízení
je pro to ideální prostředí.

Naši klienti jsou v dobrých rukou

_________

Všechny aktivity zajišťuje odborný zdravotnícký
a pečovatelský personál.

Z našich aktivit si vybere každý

_________

Snažíme se zajistit maximálně komplexní nabídku
fyzioterapeutických, masérských, kulturních
a společenských služeb a akcí.

previous arrow
next arrow
Slider

Postaráme se o důstojné stáří Vás nebo Vašich blízkých.

Pro naše klienty máme k dispozici hned dvě zařízení. Domov pro seniory slouží lidem nad 55 let, kteří mají omezenou míru soběstačnosti. Domov se zvláštním režimem zase lidem nad 25 let s chronickým duševním onemocněním. Na této stránce naleznete informace o obou zařízeních. Přepínat je lze tlačítky níže.

Základní informace

Pro správnou volbu sociální služby je vhodné se seznámit se základními informacemi o poskytovaných sociálních službách Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace (zejména s veřejným závazkem, s popisem cílové skupiny, poskytovanými službami apod.).

Domov pro seniory Loučka poskytuje dvě sociální služby, proto je důležité, abyste podali žádost do té konkrétní služby, kterou požadujete – domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Vaše žádost bude následně zařazena do evidence v dané sociální službě.

Tyto informace získáte:

 • prostřednictvím těchto webových stránek
 • v propagačních materiálech domova se zvláštním režimem
 • osobně na informativní schůzce se sociální pracovnicí s možností přímé prohlídky domova, podrobného vysvětlení veškerých podkladů potřebných k vyřízení žádosti, prostoru pro různé dotazy, včetně seznámení s nabídkou aktivizačních činností, s úhradami, s doporučeným seznamem věcí k nástupu a samotnou smlouvou o poskytování sociální služby
 • v telefonickém rozhovoru se sociální pracovnicí na tel. č. 577 006 975 nebo 731 426 964.
 • prostřednictvím e-mailu: dzrsocialka1@dsloucka.cz, či datové schránky: 8y9u567.

 

Jak zažádat o služby

Zahájení poskytování soc. služby předchází uplatnění žádosti, osobní návštěva žadatele v přirozeném prostředí, posouzení žádosti, zda žadatel spadá do cílové skupiny, vyhodnocení naléhavosti přijetí a zařazení či nezařazení do evidence žadatelů.

Žádost-o-poskytnutí-sociální-služby-DZR-Loučka.pdf Informace-k-podání-žádosti-a-lékařskému-posudku.pdf Informace-o-zpracování-osobních-údajů-KISSOS.pdf Informační-povinnost-správce-KONTAKTNÍ-OSOBA.pdf

Postup při podávání žádosti

 • Žádost o umístění do Domova se zvláštním režimem Loučka si můžete stáhnout na webových stránkách, tištěnou verzi najdete přímo v domově se zvláštním režimem u sociální pracovnice nebo u ředitele zařízení.
 • Samotná žádost má dvě části. První část obsahuje údaje o žadateli o pobytovou sociální službu, druhá pak lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele.
 • Vyplněnou a podepsanou žádost s potvrzeným lékařským posudkem o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí soc. služby odevzdá žadatel osobně, písemně či elektronicky sociální pracovnici. Pokud žadatel není schopen podpisu, žádost za něj podepíše blízká osoba nebo zákonný zástupce, která jedná v zájmu zájemce.
 • Žádost můžete odevzdat osobně u sociální pracovnice, zaslat poštou na adresu:

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Domov se zvláštním režimem Loučka
Loučka 119

Újezd u Valašských Klobouk, 763 25,

prostřednictvím elektronické pošty e-mailem sociální pracovnici: dzrsocialka1@dsloucka.cz

nebo učinit podání datovou schránkou – ID datové schránky: 8y9u567.

 

Posuzování žádosti

 • Po doručení žádosti do DZR Loučka bude Vaše žádost posouzena sociální komisí domova, zda žadatel na základě lékařského posudku spadá nebo nespadá do cílové skupiny domova.
 • Po hodnocení sociální komise mohou nastat tyto situace:

Žadatel nespadá do cílové skupiny domova – V případě, že žádost nevyhovuje z hlediska nesplnění podmínek cílové skupiny domova, bude v dopise uveden důvod odmítnutí žádosti a nabídneme Vám také alternativní řešení (zpravidla kontakt na odpovídající sociální službu).

Žadatel spadá do cílové skupiny domova – V případě, že žadatel splňuje podmínky cílové skupiny, bude Vás sociální pracovnice telefonicky kontaktovat ohledně sociálního šetření a domluví s Vámi konkrétní termín osobní návštěvy v přirozením prostředí (popř. v nemocnici, či jiném sociálním zařízení). Po sociálním šetření je žádost předložena sociální komisi k posouzení a žádost je doporučena (nedoporučena) k zařazení do evidence žadatelů. O výsledku jednání sociální komise budete informováni písemně.

 • Žádost, která byla po provedeném sociálním šetření kladně posouzena, je zaevidována do evidence žadatelů o službu.
 • Jestliže byla žádost nedoporučena k zařazení do evidence žadatelů, nabídneme Vám alternativní řešení Vaší situace (zpravidla kontakt na odpovídající sociální službu).
 • Při obsazování volného místa se postupuje podle naléhavosti potřebnosti soc. služby, přihlíží se k sociální situaci a zdravotnímu stavu žadatele, případně také k datu podání. Přednost má žadatel, kterému hrozí bezprostřední nebezpečí z důvodu zneužívání, týrání, sociálního vyloučení a ztráty domova nebo pečující osoby.
 • Žadatel má povinnost informovat o všech podstatných změnách, které mají vliv
  na posouzení žádosti (změny v kontaktech, v oblasti soběstačnosti, v zajištění potřebné pomoci, umístění v jiném zařízení aj.).

 

Doporučení

Pokud je potřebnost poskytování pobytové sociální služby akutní, doporučujeme využít možnosti uplatnění žádosti ve více zařízeních sociálních služeb.

 

Zahájení poskytování sociální služby

 • V případě uvolnění místa sociální pracovnice telefonicky kontaktuje žadatele a domluví s ním podrobnosti.
 • Poskytování sociální služby žadateli je zahájeno na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, která je uzavírána vždy písemně ve dvou originálech, jednu obdrží klient, druhá je uložena ve spisu klienta vedeného u sociální pracovnice. Jsou v ní všechny náležitosti tak, jak si je předem žadatel a domov sjednají (místo, čas, rozsah poskytování, ubytování, stravování, úhrada a vyúčtování, dále viz vzor smlouvy). Smlouva se s klientem uzavírá se na dobu neurčitou. V případě, že smlouvu uzavírá opatrovník, je smlouva vyhotovena ve třech originálech.
 • Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze se souhlasem obou stran, a to formou písemných dodatků.
 • Podpisem smlouvy se klient zavazuje dodržovat Domácí řád.

Smlouva-DZR-Loučka.pdf
Domácí-řád-DZR-Loučka.pdf
Seznam vybavení DZR.pdf

Všechny soubory naleznete vždy na stránce dokumenty.

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.