X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

1. místo

v kategorii nepodnikatelský subjekt

Férový zaměstavatel
Zlínského kraje 2019

_________

Image is not available
Image is not available

Místo pro fyzickou svěžest
a psychickou pohodu

_________

Krásná příroda Vizovických vrchů v okolí našich zařízení
je pro to ideální prostředí.

Naši klienti jsou v dobrých rukou

_________

Všechny aktivity zajišťuje odborný zdravotnícký
a pečovatelský personál.

Z našich aktivit si vybere každý

_________

Snažíme se zajistit maximálně komplexní nabídku
fyzioterapeutických, masérských, kulturních
a společenských služeb a akcí.

previous arrow
next arrow
Slider

Postaráme se o důstojné stáří Vás nebo Vašich blízkých.

Pro naše klienty máme k dispozici hned dvě zařízení. Domov pro seniory slouží lidem nad 55 let, kteří mají omezenou míru soběstačnosti. Domov se zvláštním režimem zase lidem nad 25 let s chronickým duševním onemocněním. Na této stránce naleznete informace o obou zařízeních. Přepínat je lze tlačítky níže.

 

Poslání DZR Loučka

Posláním Domova se zvláštním režimem Loučka je poskytovat osobám s chronicky duševním onemocněním pobytovou službu, která se co nejvíce přibližuje přirozeným životním podmínkám a nabízet podporu a pomoc přizpůsobenou individuálním potřebám klientů pro dosažení důstojného, aktivního a hodnotného života.

Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním.

Služba je určena osobám,

  • od 25 let věku a výše,
  • s chronickým duševním onemocněním (se zaměřením na onemocnění schizofrenie, schizotypální poruchy, poruchy s bludy, afektivní poruchy, neurotické, stresové a somatoformní poruchy)
  • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou soběstačnosti, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu vysoké míry potřebné péče. Jedná se o osoby, jejichž možnosti zůstat v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních či ambulantních služeb byly vyčerpány a neposkytnutím potřebné péče hrozí jejich vyčlenění ze společnosti).

 

Cíle domova

Cílem Domova se zvláštním režimem Loučka je za přispění všech zaměstnanců:

 

  • individuální přizpůsobení služby – cílem služby je klient, kterému je naše služba poskytována podle jeho individuálních, osobních přání a je mu poskytnuta podpora při jejich realizaci.

(klient je zapojen do procesu plánování služby, projevuje svou vůli při nastavení IP, vyjadřuje se v rámci hodnocení k průběhu služby a dle svých představ průběh poskytování služby ovlivňuje, za pomoci si zvládne obhajovat svá práva a své zájmy),

  • sociální začlenění – cílem služby je klient, který je prostřednictvím naší služby podporován v udržení kontaktu se svými blízkými, přáteli a využívá běžně dostupné služby.

(klient je v osobním, telefonickém či písemném kontaktu se svou rodinou, přáteli, blízkými osobami, se kterými se stýkal a byl v kontaktu před vstupem do domova, klient žije společenským životem, pokud je to možné, klient využívá služeb kadeřnice, pedikérky, obchodu a dalších služeb mimo domov – tj. v obci nebo okolí obce),

  • zachování a podpora soběstačnosti – cílem služby je člověk, který využívá své schopnosti a dovednosti pro udržení či rozvoj své soběstačnosti a prožívá aktivní život dle svých představ.

(klient je schopen sebeobsluhy dle svých schopností a možností, zapojuje se do péče o svou osobu, je veden k činnostem pro udržení či rozvoji soběstačnosti, klient se dle svých představ seberealizuje).

 

Zásady poskytování soc. služby

Respekt – respektování práv, svobod a důstojnostiplně respektujeme hodnotu a důstojnost každého klienta, úctu projevujeme citlivým, chápavých a tolerantním přístupem, podporujeme klienta v uplatnění svých práv, svobodném rozhodování a projevení své vůle.

Přiměřená podpora a zplnomocněníaktivně působíme na klienta, vhodně jej motivujeme a podporujeme ho v rozvoji samostatnosti, vedeme ho k využití vlastních schopností a k přijetí zodpovědnosti za řešení své nepříznivé situace.

Individualita – individuální přístuprespektujeme individualitu každého klienta –
při poskytování služby vždy přihlížíme k jeho potřebám, přáním a schopnostem. Jsme mu partnerem a respektujeme jeho individuální tempo v průběhu poskytování služby. Vhodně jej podporujeme v oblastech, kde jeho vlastní síly již nepostačují.

Posilování sociálního začlenění – podporujeme klienta v navazování a upevňování vztahů v přirozeném prostředí a v možnostech další seberealizace. Jsme jim průvodcem při zapojení a začlenění do společnosti.

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.