X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

Místo pro fyzickou svěžest
a psychickou pohodu

_________

Krásná příroda Vizovických vrchů v okolí našich zařízení
je pro to ideální prostředí.

Naši klienti jsou v dobrých rukou

_________

Všechny aktivity zajišťuje odborný zdravotnícký
a pečovatelský personál.

Z našich aktivit si vybere každý

_________

Snažíme se zajistit maximálně komplexní nabídku
fyzioterapeutických, masérských, kulturních
a společenských služeb a akcí.

previous arrow
next arrow
Slider

Postaráme se o důstojné stáří Vás nebo Vašich blízkých.

Pro naše klienty máme k dispozici hned dvě zařízení. Domov pro seniory slouží lidem nad 55 let, kteří mají omezenou míru soběstačnosti. Domov se zvláštním režimem zase lidem nad 25 let s chronickým duševním onemocněním. Na této stránce naleznete informace o obou zařízeních. Přepínat je lze tlačítky níže.

Poslání domova

je celoročně vytvářet prostředí splňující podmínky pro co nejvíce plnohodnotný a přirozený způsob života. Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka. Vycházíme z individuálních a zároveň reálných potřeb klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kdy již domácí prostředí, nebo jiný druh sociální služby nemůže být zajištěn.

Komu může být služba poskytnuta:

Lidem od 55 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního, či invalidního důchodu a mají sníženou míru soběstačnosti. Zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, protože nejsou schopni zůstat v domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně nedostačující, nebo protože jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu další fyzické osoby. Dále seniorům, kteří potřebují do domova umístit z jiných než zdravotních důvodů. Například kvůli sociální osamělosti, sociálně krizové situaci, nebo hrozícímu sociálnímu vyloučení. Seniorům, kteří jsou způsobilí soužití s ostatními obyvateli domova a nebudou narušovat kolektivní soužití.

Komu nemůže být služba poskytnuta:

Mladším 55 let. Seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. např. s akutním infekčním, parazitním či pohlavním onemocněním, těžkým psychickým postižením a demencí, jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit (psychózy, Alzheimerova demence), nebo se závislostí na návykových látkách a s psychickými poruchami, při níž mohou ohrozit sebe i druhé (respektive jejich chování znemožňuje nebo výrazně narušuje soužití v kolektivu – alkoholici, toxikomani, trestaní recidivisté, …)

Seniorům s požadavkem osobní asistence, s onkologickým onemocněním, které vyžaduje intenzivní odbornou péči, nebo u nichž je pro zachování životních funkcí nutná lékařská péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje.)

Cíle našeho domova:

  • zajistit kvalitní službu sociální péče
  • individuální přístup – uspokojovat individuální potřeby a přání, respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost
  • podpora – vedení klientů k soběstačnosti, pomoc a podpora v oblastech, které již nezvládají
  • vytvoření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a přáteli
  • podporování profesního růstu a dalšího vzdělávání pracovníků

Zásady poskytování sociální služby

– úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti – respektování svobodné vůle, etických práv klienta a individuální přístup
– motivace k překonání nepříznivé situace
– podpora samostatnosti, nezávislosti a seberealizace
– vzájemná tolerance a důvěra
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou
– respektování soukromí klienta
– spolupráce pracovníka a klienta (partnerství)
– napomáhat adaptaci klientů v novém prostředí a napomáhat k jejich aktivizaci a případné seberealizaci
– ochrana před předsudky a negativním hodnocením
– zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.