X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

1. místo

v kategorii nepodnikatelský subjekt

Férový zaměstavatel
Zlínského kraje 2019

_________

Image is not available
Image is not available

Místo pro fyzickou svěžest
a psychickou pohodu

_________

Krásná příroda Vizovických vrchů v okolí našich zařízení
je pro to ideální prostředí.

Naši klienti jsou v dobrých rukou

_________

Všechny aktivity zajišťuje odborný zdravotnícký
a pečovatelský personál.

Z našich aktivit si vybere každý

_________

Snažíme se zajistit maximálně komplexní nabídku
fyzioterapeutických, masérských, kulturních
a společenských služeb a akcí.

previous arrow
next arrow
Slider

Postaráme se o důstojné stáří Vás nebo Vašich blízkých.

Pro naše klienty máme k dispozici hned dvě zařízení. Domov pro seniory slouží lidem nad 55 let, kteří mají omezenou míru soběstačnosti. Domov se zvláštním režimem zase lidem nad 25 let s chronickým duševním onemocněním. Na této stránce naleznete informace o obou zařízeních. Přepínat je lze tlačítky níže.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro seniory Loučka, p. o. jsou osoby, které dosáhly 55 let a ocitly se v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou péči, která již nemůže být zajišťována rodinou, případně dalšími terénními nebo ambulantními sociálními službami.

 

Domov pro seniory Loučka může dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

  1. a) neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

  1. b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  2. c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové pobytové

sociální služby; tyto zdravotní stavy stanovuje prováděcí právní předpis

  1. d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v § 36 uvádí zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

  1. a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  3. c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Služby neposkytujeme osobám se závislostí na návykových látkách a s psychiatrickými poruchami (alkoholici, toxikomani, …), osobám s mentálním postižením a těžkou demencí (onemocnění Alzheimerovou demencí), osobám mladším 55 let věku.

Poslání

Posláním Domova pro seniory Loučka je celoročně vytvářet prostředí splňující podmínky pro co nejvíce plnohodnotný a přirozený způsob života osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu. Vycházíme z reálných potřeb klientů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy již pomoc a podpora rodiny nebo jiný druh sociální služby nemůže být zajištěn.

Cíle služby

Cíle DS Loučka jsou naplňovány s přispěním všech zaměstnanců a lze je vnímat jako cílový stav, kterého chceme dosáhnut prostřednictvím poskytovaných služeb. Stanovené cíle jsou průběžně kontrolovány a 1x ročně vyhodnocovány:

  • Zachovávat, případně rozvíjet stávající soběstačnost klientů po co nejdelší dobu.
  • Zachovávat, případně rozvíjet aktivní prožívání volného času klientů.
  • Zachování spokojenosti klientů spojené s naplňováním individuálních potřeb a přání.

Klienti mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést způsob života, který vedli ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby a přání.

Klienti jsou podporováni v udržení svých stávajících schopností, dovedností a v rozvoji svých přirozených kontaktů s rodinnými příslušníky a společenským prostředím.

Zásady poskytování sociální služby

– individuální přístup

– respektování soukromí člověka

– upevňování sociálního začlenění

– autonomie a nezávislost

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.